SeaTech Invent AS er leverandør av tjenester og utstyr til havbruksnæringen. Utvikling av utstyr skjer i tett samarbeid med kunden for å møte de strenge kravene til kvalitet og driftssikkerhet som kreves. Vi er lokalisert på Nesna hvor vi har kontorer og verksted for utvikling, produksjon og testing av utstyr. Gjennom vårt store nettverk av samarbeidspartnere kan vi skreddersy en pakke som passer de fleste prosjekter.